fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Natasha Salazar, MMS, PA-C

Natasha Salazar

Ngôn ngữ nói

Tiếng Anh

Địa điểm

Mission Viejo
(949) 427-7933

Chương 26732: Vương miện thung lũng Pkwy.
Suite 271
Nhiệm vụ Viejo, CA 92691

949-427-9172

Tiểu sử

Natasha Salazar là trợ lý bác sĩ được hội đồng NCCPA chứng nhận. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Bang California, Long Beach, với bằng Cử nhân về Dinh dưỡng và Quản lý Thực phẩm. Cô nhận bằng Thạc sĩ Khoa học Y khoa tại Đại học Marshall B. Ketchum ở Fullerton, California. Trong thời gian học tập, cô đã dành thời gian ở El Salvador để cung cấp dịch vụ y tế cho các cộng đồng nông thôn.

Bỏ để qua phần nội dung