fbpx

Anaheim

Anaheim

1801 W Romneya Dr.
Suite 103
Anaheim, CA 92801

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (714) 399-0620
Fax (714) 399-0621

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Tiến sĩ Nawid Sawari Headshot Nawid Sarwari, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung