fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Liên hệ

Nếu bạn là một bệnh nhân tiềm năng muốn đặt lịch hẹn, nhấn vào đây .

Nếu bạn là bệnh nhân hiện tại có thắc mắc về dịch vụ chăm sóc của mình, vui lòng liên hệ với phòng khám địa phương.

Để yêu cầu hồ sơ y tế, vui lòng gửi email Medicalrecordsrequest@theoncologyinsults.com.

Cập nhật thông tin mới trong khu vực

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Tìm hiểu về những tiến bộ mới nhất trong chăm sóc ung thư và cơ hội tham gia các thử nghiệm lâm sàng.

Bỏ để qua phần nội dung