fbpx

Liên hệ Chúng tôi

Nếu bạn là một bệnh nhân tiềm năng muốn đặt lịch hẹn, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Nếu bạn là bệnh nhân hiện tại có thắc mắc về dịch vụ chăm sóc của mình, vui lòng liên hệ với phòng khám địa phương.

Để yêu cầu hồ sơ y tế, vui lòng gửi email Medicalrecordsrequest@theoncologyinsults.com.

Nếu bạn thuộc một tổ chức quan tâm đến việc hợp tác với Viện Ung thư, vui lòng gửi email info@theoncologyinstitution.com

Đăng ký để nhận những tin tức mới nhất từ chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Tìm hiểu về những tiến bộ mới nhất trong chăm sóc ung thư và cơ hội tham gia các thử nghiệm lâm sàng.

Bỏ để qua phần nội dung