fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Liên lạc

Nếu bạn là một bệnh nhân tiềm năng muốn đặt lịch hẹn, nhấn vào đây .

Nếu bạn là bệnh nhân hiện tại có thắc mắc về dịch vụ chăm sóc của mình, vui lòng liên hệ với phòng khám địa phương.

Để yêu cầu hồ sơ y tế, vui lòng gửi email Medicalrecordsrequest@theoncologyinsults.com.

Bỏ để qua phần nội dung