fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Đội của chúng tôi

Các chuyên gia có kinh nghiệm, đặc biệt tận tâm giúp đỡ những người mắc bệnh ung thư

Viện Ung thư Hy vọng và Đổi mới đã tập hợp một nhóm chuyên gia ung thư đẳng cấp thế giới để hỗ trợ bạn, gia đình và bác sĩ chăm sóc chính của bạn. Các bác sĩ chăm sóc ung thư của chúng tôi đã được đào tạo tại một số trường y khoa tốt nhất và các chương trình đào tạo về ung thư ở Mỹ và trên thế giới. Các nhà cung cấp dịch vụ thực hành nâng cao tận tâm, y tá và nhân viên của chúng tôi có kinh nghiệm cần thiết để giúp bạn qua từng bước trong hành trình chăm sóc bệnh ung thư.

Bỏ để qua phần nội dung