fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Nam Miami

Hoàng hôn 6262
Suite 303
Nam Miami, FL 33143

Giờ hành chính

Thứ Hai8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Bản đồ

Các bác sĩ tại địa điểm này

Pedro U. De La Rosa Headshot của người đàn ông đang mỉm cười Pedro U. De La Rosa-Costa, MD Xem hồ sơ
Trang web OchoaHeadshot Roberto Ochoa Planchart, MD Xem hồ sơ

Tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi

Bỏ để qua phần nội dung