fbpx

Chula Vista

Chula Vista

450 4th Ave.
Suite 311
Chula Vista, CA 91910

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (619) 371-9156
Fax 619-872 0997-

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Jeffrey Andrey Jeffrey Andrey, MD Xem hồ sơ
Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam John Schwerkoske, MD, FACP Xem hồ sơ
Anwer Shaikh Anwer Shaikh, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung