Ảnh chụp đầu của Daniel Virnich

Daniel Virnich, MD, MBA

Giám Đốc Điều Hành
Tiến sĩ Daniel Virnich gia nhập Viện Ung thư vào năm 2020 với tư cách là Giám đốc Điều hành. Anh ấy chịu trách nhiệm về cả hoạt động của phòng khám và trung tâm, thu nhận nhân tài và tiếp thị. Tiến sĩ Virnich tin tưởng vào việc tập trung vào bác sĩ lâm sàng và văn hóa đồng đội là chìa khóa để thúc đẩy chăm sóc ung thư hiệu quả và mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.

Trước khi gia nhập Viện Ung thư, Tiến sĩ Virnich là Chủ tịch của DaVita Medical Group, Florida. Trong vai trò đó, Tiến sĩ Virnich quản lý một nhóm y tế và IPA với hơn 1,400 đồng đội và bác sĩ lâm sàng. Trước khi điều hành HCP's Florida Market, Tiến sĩ Virnich là Phó Chủ tịch Cấp cao về Hoạt động của Đối tác Chăm sóc Sức khỏe ở Nam California. Trước đó trong sự nghiệp của mình, ông là Giám đốc Y tế cho bộ phận dịch vụ Chăm sóc Cấp tính của Team Health, với hơn 600 bác sĩ.

Tiến sĩ Virnich nhận bằng Cử nhân và Tiến sĩ tại Đại học Chicago và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Northwestern. Ông đã hoàn thành nội trú của mình trong Y học Nội khoa tại UCLA và là thành viên của Trường Cao đẳng Y tế Hoa Kỳ điều hành.