fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Nawid Sarwari, MD

Tiến sĩ Nawid Sawari Headshot

Ngôn ngữ nói

Tiếng Anh, tiếng Farsi

Địa điểm

Anaheim
(714) 399-0620

710 N Euclid St.
Suite 106
Anaheim, CA 92801

(714) 399-0621
Whittier
(562) 698-6888 

8135 S. Họa sĩ Ave.
Suite 103
Whittier, CA 90602

(562) 698-5255

Tiểu sử

Tiến sĩ Nawid Sarwari gia nhập Viện Ung thư sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh tại Trung tâm Ung thư Y tế Đại học Florida-Orlando Health. Anh đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học tại UCLA trước khi học y khoa tại Đại học St. George và hoàn thành nội trú tại Đại học Texas ở Houston. Ngoài việc nhận được những lời khen ngợi quý giá cho cả sự nghiệp giáo dục và nghề nghiệp của mình, Tiến sĩ Sarwari đã xuất bản một số bài báo được bình duyệt.

Tiến sĩ Sarwari thông thạo tiếng Farsi.

Bỏ để qua phần nội dung