fbpx

Chương trình truyền máu ngoại trú

Đội ngũ chuyên gia truyền máu giàu kinh nghiệm

Viện Ung thư của Hy vọng và Đổi mới cung cấp dịch vụ truyền máu ngoại trú cho bệnh nhân ngoại trú tại tất cả các phòng khám của chúng tôi ở California một cách thuận tiện. Kể từ năm 2019, đội ngũ chuyên gia truyền máu đặc biệt của chúng tôi đã hoàn thành hơn 600 ca truyền máu.

Chương trình nội bộ hiệu quả của chúng tôi cho phép nhóm chuyên trách của chúng tôi kiểm tra và ghép chéo các bệnh nhân ngay lập tức và lên lịch truyền máu trong vòng 48 giờ.

Viện Ung bướu cung cấp một giải pháp thay thế an toàn, thuận tiện cho việc truyền máu trong bệnh viện.

Máu được hiến tặng trong túi
Bỏ để qua phần nội dung