fbpx

Thanh toán hóa đơn của bạn trực tuyến

Một cách mới để thanh toán

Nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện

Giới thiệu một cách an toàn và hiệu quả để bạn thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp tại Viện Ung bướu. 
Nhấp vào bên dưới để bắt đầu.

Các câu hỏi về thanh toán

Thanh toán trực tuyến cho phép bệnh nhân thanh toán một cách thuận tiện cho các dịch vụ được cung cấp tại Viện Ung bướu, nơi đã có thông báo. Tại thời điểm này, các khoản đồng thanh toán sẽ vẫn được thanh toán tại phòng khám của chúng tôi tại thời điểm nhận phòng.

Để nói chuyện với ai đó về hóa đơn của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận thanh toán của chúng tôi tại (562) 735-3226 (Bấm phím 1) hoặc gọi miễn phí tại (833) 920-2070.

Bỏ để qua phần nội dung