fbpx

Tin tức về Viện ung thư

Chủ đề tin tức

Biểu trưng ASCO

Tóm tắt do Bác sĩ TOI ủy quyền Được chấp nhận cho ASCO

Đầu tháng này, ba bản tóm tắt do các bác sĩ TOI đồng tác giả đã được chấp nhận cho ASCO. TOI Bác sĩ cam kết thúc đẩy nghiên cứu ung thư và đóng góp vào
Tìm hiểu thêm
Ảnh chụp đầu của A Di Đà Mazumder cho câu chuyện tin tức

Nghiên cứu hàng đầu về bác sĩ TOI

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng Tiến sĩ A Di Đà Mazumder Hãy cùng chúng tôi chúc mừng bác sĩ TOI Tiến sĩ A Di Đà Mazumder với ấn phẩm mới nhất của ông trên Hiệp hội Hoa Kỳ về
Tìm hiểu thêm

© 2022 Viện Ung thư của Hy vọng và Đổi mới. Đã đăng ký Bản quyền.

Bỏ để qua phần nội dung