fbpx

Tây Tucson

Tây Tucson

1707 W. St Marys Rd.
Suite 275
Tucson, AZ 85745

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (520) 276-2270
Fax (520) 844-1927

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Người phụ nữ mỉm cười trên nền màu xanh Lata M. Aluri, MD Xem hồ sơ
Jaspreet Chahal, MD - Viện Ung thư Jaspreet Chahal, MD Xem hồ sơ
Christopher Chen, MD - Viện Ung bướu Christopher Chen, MD Xem hồ sơ
John Migliano, MD - Viện Ung bướu John Migliano, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung