fbpx

Victorville

Victorville

12370 Hesperia Rd.
Suite 17
Victorville, CA 92395

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (760) 388-0071
Fax 760-513 9832-

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Văn bản trên nền màu xanh lam Kim (Richard) Ng, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung