fbpx

Torrance

Torrance

Chương 21605 Hawthorne Blvd.
Suite 200
Torrance, CA 90503

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi 310-961-2694
Fax (310) 802-6299

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Michael Chung headshot Michael Chung, MD Xem hồ sơ
Fadi Nakhl headshot Fadi Nakhl, MD Xem hồ sơ

Đánh giá