fbpx

Tampa-Habana

Tampa-Habana

4700 N Habana Ave.
Suite 702
Tampa, FL 33614

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (813) 872-0613
Fax (727) 499-7839

Giờ hành chính

Thứ Hai9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Ba9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Tư9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Năm9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Sáu9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Jorge Hurtado, MD Xem hồ sơ
Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Pedro E. Mendez, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung