fbpx

Tampa-Habana

Tampa-Habana

4700 N Habana Ave.
Suite 702
Tampa, FL 33614

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (813) 872-0613
Fax (727) 499-7839

Giờ hành chính

Thứ Hai9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Ba9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Tư9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Năm9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ Sáu9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Pedro E. Mendez, MD Xem hồ sơ

Đánh giá