fbpx

San Bernardino

San Bernardino

399 E. Đại lộ Tây Nguyên.
Suite 501
San Bernardino, CA 92404

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (909) 982-4252
Fax (909) 927-8477

Giờ hành chính

Thứ Hai CLOSED

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ TưCLOSED

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ SáuCLOSED

Các bác sĩ tại địa điểm này

Văn bản trên nền màu xanh lam Kim (Richard) Ng, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung