fbpx

Hiệp hội ung thư học phóng xạ - Một phần của Mạng lưới TOI

Hiệp hội ung thư học phóng xạ - Một phần của Mạng lưới TOI

2440 E. Nam St.
Long Beach, CA 90805

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (562) 633-0836
Fax 562-633 8345-

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 00 sáng - 4: 00 chiều

Thứ Ba8: 00 sáng - 4: 00 chiều

Thứ Tư8: 00 sáng - 4: 00 chiều

Thứ Năm8: 00 sáng - 4: 00 chiều

Thứ Sáu8: 00 sáng - 4: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người phụ nữ trên nền xanh lam Sulabha A. Davé, MD Xem hồ sơ
Sheri Marquez Sheri Marquez, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung