Thành phố thực vật

Thành phố thực vật

205 N Plant Ave.

Thành phố thực vật, FL 33563

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (813) 757-8497
Fax (813) 879-2644

Giờ hành chính

Thứ Hai CLOSED

Thứ Ba9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ TưCLOSED

Thứ Năm9: 00 sáng - 4: 30 chiều

Thứ SáuCLOSED

Các bác sĩ tại địa điểm này

Pedro E Mendez MD 600x600 Web Pedro E. Mendez, MD Xem hồ sơ

Đánh giá