fbpx

Pasadena

Pasadena

50 Bellefontaine St.
Suite 401
Pasadena, CA 91105

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (626) 486-9447
Fax (626) 486-9823

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

John Khoury John Khoury, MD Xem hồ sơ
A Di Đà Mazumder Headshot A Di Đà Mazumder, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung