fbpx

Đồi Mission

Đồi Mission

11550 Đường Đồi Ấn Độ.
Suite 360
Mission Hills, CA 91345

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (818) 296-9477
Fax (818) 403-2176

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu BalaGaneshGopurala Bala Ganesh Gopurala, MD Xem hồ sơ
Hooman Parsi Hooman Parsi, MD Xem hồ sơ
Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Sarmen Sarkissian, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung