fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Pinellas giữa

6499 38th Ave. Bắc
Phòng G-1,
Petersburg, FL 33710

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Bản đồ

Các bác sĩ tại địa điểm này

Carmelo J. Blanquicett Carmelo Blanquicett, MD, Tiến sĩ, FACP Xem hồ sơ
Anil Raiker Anilkumar Raiker, MD Xem hồ sơ
Người đàn ông mỉm cười vì cú đánh đầu chuyên nghiệp trên nền xanh Gerald H. Sokol, MD ThS, FCP Xem hồ sơ

Tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi

Bỏ để qua phần nội dung