fbpx

Lynwood

Lynwood

3628 E. Hoàng gia Hwy.
Suite 401
Lynwood, CA 90262

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (310) 667-4000
Fax (310) 667-4009

Giờ hành chính

Thứ Hai 7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Michael Chung headshot Michael Chung, MD Xem hồ sơ
Manuel Zevallos headshot Manuel Zevallos, MD Xem hồ sơ

Đánh giá