fbpx

Lynwood

Lynwood

3628 E. Hoàng gia Hwy.
Suite 401
Lynwood, CA 90262

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (310) 667-4000
Fax (310) 667-4009

Giờ hành chính

Thứ Hai 7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu7: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

cú đánh đầu của Michael Chung Michael Chung, MD Xem hồ sơ
Cú đánh đầu của Manuel Zevallos Manuel Zevallos, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung