fbpx

Los Alamitos

Los Alamitos

3851 Katella Ave.
Suite 355
Los Alamitos, CA 90720

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (562) 264-5154
Fax (562) 264-5157

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ TưĐóng

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Omkar Marathe headshot Omkar Marathe, MD Xem hồ sơ
Hooman Parsi Hooman Parsi, MD Xem hồ sơ

Đánh giá