Los Alamitos

Los Alamitos

3851 Katella Ave.
Suite 355
Los Alamitos, CA 90720

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (562) 264-5154
Fax (562) 264-5157

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ TưĐóng

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Omkar Marathe headshot Omkar Marathe, MD Xem hồ sơ
Ảnh chụp đầu của Hooman Parsi Hooman Parsi, MD Xem hồ sơ

Đánh giá