fbpx

Las Vegas

Las Vegas

2911 N. Tenaya Way
Suite 210
Las Vegas, NV 89128

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (702) 342-1244
Fax (702) 577-2542

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của Dimitrios Diamandidis Dimitrios Diamandidis, MD Xem hồ sơ
Tiến sĩ Ammar Yousif Ammar Yousif, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung