fbpx

Lakewood

Lakewood

3300 E. Nam St.
Suite 304
Long Beach, CA 90805

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (562) 232-0550
Fax (562) 232-0558

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

George Constantinou George Constantinou, MD Xem hồ sơ
Gol Golshani, MD Headshot Gol Golshani, MD Xem hồ sơ
Cú đánh đầu của Omkar Marathe Omkar Marathe, MD Xem hồ sơ
Cú đánh đầu của David Morrison David Morrison, MD, Ph.D. Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung