fbpx

Đồi

Đồi

3965 5th Ave.
Suite 230
San Diego, CA 92103

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (619) 605-0806
Fax 619-872 0953-

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Babek Baseri Babak Baseri, MD Xem hồ sơ
Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Philip Marjon, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung