Henderson

Henderson

10001 S. Đại lộ Đông
Suite 301
Henderson, NV 89052

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (702) 852-2017
Fax (702) 852-1825

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của Dimitrios Diamandidis Dimitrios Diamandidis, MD Xem hồ sơ
Sanda Morar, MD - Viện Ung bướu Sanda Morar, MD Xem hồ sơ
Ammar Yousif, MD Headshot Ammar Yousif, MD Xem hồ sơ

Đánh giá