fbpx

Hac Hac Heights

Hac Hac Heights

16404 Đường Colima.
Hac Hac Heights, CA 91745

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (626) 312-9500
Fax 626-312 9588-

Giờ hành chính

Thứ Hai CLOSED

Thứ Ba2: 00 pm - 5: 00 pm

Thứ TưCLOSED

Thứ Năm9: 00 sáng - 12: 00 chiều

Thứ SáuCLOSED

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Honghao “Hank” Yang, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung