fbpx

Đông LA

Đông LA

1701 E. Cesar Chavez Ave.
Suite 535
Los Angeles, CA 90033

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (323) 284-4077
Fax (323) 859-9085

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Arati Chand Headshot Arati Chand, MD Xem hồ sơ

Đánh giá