fbpx

Đông LA

Đông LA

1701 E. Đại lộ Cesar Chavez.
Suite 535
Los Angeles, CA 90033

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (323) 284-4077
Fax (323) 859-9085

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Arati Chand Headshot Arati Chand, MD Xem hồ sơ
George Constantinou George Constantinou, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung