Đông Tucson

Đông Tucson

6565 E. Carondelet Dr.
Suite 285
Tucson, AZ 85710

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (520) 333-4184
Fax (520) 391-4932

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 1: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 1: 00 chiều

Thứ TưCLOSED

Thứ Năm1: 00 pm - 5: 00 pm

Thứ SáuCLOSED

Các bác sĩ tại địa điểm này

Jaspreet Chahal, MD - Viện Ung thư Jaspreet Chahal, MD Xem hồ sơ

Đánh giá