DTLA

DTLA

1513 S. Grand Ave.
Suite 360
Los Angeles, CA 90015

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (213) 246-2422
Fax (323) 246-2019

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của SamiAli Sami Ali, MD Xem hồ sơ
Nenad Antic headshot Nenad Antic, MD Xem hồ sơ

Đánh giá