fbpx

DTLA

DTLA

1513 S. Grand Ave.
Suite 360
Los Angeles, CA 90015

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (213) 246-2422
Fax (213) 246-2019

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Sami Ali, MD Xem hồ sơ
Nenad Antic headshot Nenad Antic, MD Xem hồ sơ
George Constantinou George Constantinou, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung