fbpx

Trung tâm thành phố St.Petersburg

Trung tâm thành phố St.Petersburg

501 Tiến sĩ MLK Jr St. South
Suite 201
Petersburg, FL 33705

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (727) 250-0094
Fax (727) 499-5473

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Tiến sĩ Ali Naboush Headshot Ali Naboush, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung