fbpx

Thành phố Tây LA

Thành phố Tây LA

1127 Wilshire Blvd
Suite 900
Los Angeles, CA 90017

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (213) 481-3948
Fax 213-481 1697-

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Ellsworth R. Grant, MD Xem hồ sơ
Leo Orr Leo E. Orr, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung