fbpx

Trung tâm Austin

Trung tâm Austin

1111 W 34th St
Suite 210
Austin, TX 78705

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (737) 279-5781
Fax (737) 279-5953

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 30 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Cú đánh đầu của Mohammed Hassan Sabbagh Mohammed Hassan Sabbagh, MD Xem hồ sơ
Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Ala'a Tayyem, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung