fbpx

Brandon

Brandon

500 Vonderburg Drive
Suite 204 - Tháp phía Đông
Brandon, FL 33511

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (813) 681-7278
Fax 813-441 8903-

Giờ hành chính

Thứ Hai 8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ BaCLOSED

Thứ TưCLOSED

Thứ Năm8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu8: 00 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Tiến sĩ Talat Almukhtar Headshot Talat Almukhtar, MD-MPH Xem hồ sơ

Đánh giá