fbpx

Alhambra

Alhambra

1411 S. Garfield Ave.
Suite 306
Alhambra, CA 91801

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (626) 312-9500
Fax 626-312 9588-

Giờ hành chính

Thứ Hai 9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Honghao “Hank” Yang, MD Xem hồ sơ

Đánh giá