fbpx

Alhambra

Alhambra

1411 S. Garfield Ave.
Suite 306
Alhambra, CA 91801

Lên lịch một cuộc hẹn:

Gọi (626) 312-9500
Fax 626-312 9588-

Giờ hành chính

Thứ Hai 9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Ba9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Tư9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Năm9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Thứ Sáu9: 00 sáng - 5: 00 chiều

Các bác sĩ tại địa điểm này

Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam Honghao “Hank” Yang, MD Xem hồ sơ
Howard Yeh Headshot Howard Yeh, MD Xem hồ sơ

Đánh giá

Bỏ để qua phần nội dung