Ảnh chụp đầu của Tarek Dessouky

Tarek Dessouky, MD, MBA, MPH

Giám đốc điều hành, Viện nghiên cứu lâm sàng đổi mới
Tiến sĩ Dessouky có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, hậu cần và thực hiện các thử nghiệm lâm sàng. Sau khi hoàn thành nội trú chuyên ngành tiết niệu tại Đại học Lyon, Pháp, anh quyết định chuyên về các thử nghiệm lâm sàng. Ông từng là Giám đốc Viện Nghiên cứu Lâm sàng Quốc gia và sau đó là Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Lâm sàng Hoa Kỳ. Ông là một trong những người sáng lập Viện Nghiên cứu Lâm sàng Sáng tạo, chi nhánh nghiên cứu của Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới.

Tiến sĩ Dessouky đã từng là cố vấn cho nhiều công ty dược phẩm và nghiên cứu. Ông cũng đã giúp nhiều nhóm bác sĩ bắt đầu và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng. Tiến sĩ Dessouky là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Khoa học Y tế Hoa Kỳ, nơi ông giảng dạy phát triển kinh doanh thử nghiệm lâm sàng và cũng ngồi trong ban cố vấn của họ.

Tiến sĩ Dessouky nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Quản lý Drucker, Đại học Sau đại học Claremont và MPH dành cho Chuyên gia Y tế từ UCLA.