Scott Dalgleish headshot

Scott Dalgleish

Giám đốc tài chính
Scott Dalgleish mang đến hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn về tài chính cho Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới. Trước khi gia nhập Viện Ung thư, ông là Giám đốc tài chính tại Mạng lưới Y tế Providence và Nhóm Y tế Di sản St. Joseph của Providence ở California. Trong vai trò này, anh quản lý một cơ sở hành nghề bác sĩ với hơn 4,000 nhà cung cấp dịch vụ và 300 địa điểm khám bệnh, cũng như một chương trình y tế với hơn 20,000 thành viên. Ông Dalgleish và nhóm của ông đã giúp đạt được những bước tiến đáng kể trong việc đưa hoạt động kinh doanh Medicare Advantage có lãi và thiết lập một chiến lược tăng trưởng cho dịch vụ chăm sóc dựa trên giá trị trên khắp California.

Trước khi đảm nhiệm vai trò của mình tại Providence, ông Dalgleish đã xây dựng và lãnh đạo các nhóm tài chính tại Concerto Health và DaVita, nơi ông tham gia vào cả hoạt động kinh doanh của HealthCare Partners (nay là một phần của OptumCare) và các khoản đầu tư chăm sóc thận quốc tế. Ông Dalgleish bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực đầu tư cổ phần tư nhân và ngân hàng đầu tư.

Là người gốc Canada và hiện là cư dân của Quận Cam, California, ông có bằng đại học tài chính của Đại học Queen ở Ontario và bằng MBA của Trường Kinh doanh Tuck của Dartmouth, nơi ông là Học giả Tuck.