Roy Beveridge Headshot

Roy Beveridge, MD

Cố vấn cấp cao, Avalere Health
Tiến sĩ Roy Beveridge thuộc nhóm Chiến lược Thương mại hóa và Quy định của Avalere với tư cách là cố vấn cấp cao. Ông là một bác sĩ chuyên khoa ung thư đã có hơn 20 năm hành nghề. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Giám đốc Y tế của Humana, nơi ông lãnh đạo các sáng kiến ​​về chính sách y tế, sức khỏe dân số và chất lượng y tế. Bác sĩ Beveridge đã từng đảm nhiệm những vai trò tương tự cho chuyên khoa Ung bướu Hoa Kỳ và McKesson. Phần lớn công việc gần đây của ông tập trung vào các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe và cải thiện sức khỏe của những quần thể không được phục vụ. Ông cũng đã xuất bản hơn 200 bài báo.