mitu v2

Mitu Ramgopal

Phó chủ tịch, quan hệ đối tác chiến lược
Mitu Ramgopal là Phó Chủ tịch, Đối tác Chiến lược tại Viện Ung thư. Trong vai trò của mình, ông thay mặt TOI chịu trách nhiệm phát triển các quan hệ đối tác chiến lược và tâm huyết trong việc mở rộng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư theo định hướng giá trị, tập trung vào bệnh nhân trên khắp cả nước.

Trước khi gia nhập TOI, Mitu từng là Phó Chủ tịch Quốc gia, Chiến lược Sản phẩm & Thị trường Mới tại Lumeris, một công ty y tế dân số chịu trách nhiệm quản lý ~ 1 triệu cuộc sống dựa trên giá trị trên khắp đất nước. Ông lãnh đạo một nhóm chịu trách nhiệm định hướng chiến lược sản phẩm, thúc đẩy việc triển khai thị trường mới với các đối tác hệ thống y tế và thực hiện các nỗ lực cải tiến quy trình & hiệu suất thiết yếu. Mitu trước đây đã từng phục vụ trong nhóm Phát triển Kinh doanh, nơi ông đã phát triển quan hệ đối tác chiến lược trên các thị trường được chọn ở miền Nam / Đông Nam. Ông có kiến ​​thức nền tảng về tư vấn chiến lược, quản lý sản phẩm và nghiên cứu thực tiễn tốt nhất cho các tổ chức hệ thống y tế, người trả tiền và nhà cung cấp khác nhau.

Mitu nhận bằng Cử nhân của Đại học Minnesota và bằng Thạc sĩ Quản trị Y tế từ Đại học Johns Hopkins. Anh ấy đến từ Dallas, Texas và là một người hâm mộ bóng chày và bóng đá cuồng nhiệt.