Michael Chung headshot

Michael Chung, MD

Giám đốc Y tế về CNTT, Ủy ban điều hành bác sĩ

Tiến sĩ Michael Chung lớn lên ở khu vực Washington, DC. Anh ấy đã đến Đại học Cornell, nơi anh ấy cũng trở thành một EMT được chứng nhận và là người phản hồi đầu tiên. Anh ấy đã làm việc trong các phòng thí nghiệm khoa học thực phẩm khi còn là một sinh viên chuẩn bị và đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính. Sau đó, Tiến sĩ Chung chuyển đến Thành phố New York để học y khoa tại Đại học Y khoa Albert Einstein, thực hiện nghiên cứu tại Đại học Columbia và đến thăm các phòng khám nông thôn của Guatemala. Ông ở lại NYC để cư trú tại Trung tâm Y tế Beth Israel, sau đó chuyển đến California để trở thành bác sĩ huyết học / ung thư tại Trung tâm Ung thư Keck thuộc Đại học Nam California.

Tiến sĩ Chung thông thạo tiếng Tây Ban Nha.

Thành viên chuyên nghiệp

Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO)
Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ Trung Quốc