fbpx
Ảnh chụp đầu của người đàn ông trên nền xanh lam

Matt Miller, MD, MBA

Giám Đốc Điều Hành
Tiến sĩ Matt Miller là Giám đốc Điều hành tại Viện Ung thư. Với tư cách là Giám đốc Điều hành, Tiến sĩ Miller giám sát tất cả các lĩnh vực và hoạt động trung tâm trên toàn quốc cho TOI, cũng như các nhóm triển khai công nghệ và thị trường mới của chúng tôi. Kể từ khi gia nhập TOI vào năm 2020, Tiến sĩ Miller đã tập trung vào những cải tiến hữu hình đối với hoạt động của TOI nhằm có tác động có ý nghĩa đến trải nghiệm của bệnh nhân, bác sĩ và đối tác thanh toán. Dưới sự lãnh đạo của ông, TOI đã cải thiện độ tin cậy, hiệu quả và minh bạch của các nhóm tập trung, đồng thời triển khai các công cụ và cơ sở hạ tầng mới để chuẩn bị cho sự phát triển nhanh chóng của TOI.

Trước khi gia nhập Viện Ung thư, Tiến sĩ Miller là Phó Chủ tịch Cấp cao về Chiến lược & Đổi mới Lâm sàng tại Landmark Health, một bác sĩ thực hành tại nhà tập trung vào việc quản lý những bệnh nhân phức tạp, bị bệnh mãn tính dưới sự sắp xếp rủi ro. Tiến sĩ Miller và đội ngũ mà ông xây dựng đã giúp chuyên nghiệp hóa và mở rộng Landmark từ các thị trường và hợp đồng ban đầu thành một doanh nghiệp quốc gia với thị trường ở 13 tiểu bang, dẫn đầu các sáng kiến ​​chiến lược và hoạt động trên toàn quốc. Ông cũng đánh giá và triển khai các công cụ và công nghệ, quản lý quan hệ đối tác chiến lược và mối quan hệ với nhà cung cấp, đồng thời đánh giá các cơ hội kinh doanh mới.

Trước Landmark, Tiến sĩ Miller đã có bảy năm làm việc tại McKinsey & Company với tư cách là một phần của hoạt động Hệ thống & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe của công ty tư vấn. Tại McKinsey, ông đã phát triển và thực hiện các dự án cho hơn 20 khách hàng, chủ yếu là các nhà cung cấp và thanh toán của chính phủ và khu vực tư nhân. Phần lớn công việc của ông tập trung vào quá trình chuyển đổi của hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ dịch vụ trả phí sang chăm sóc dựa trên giá trị. Tiến sĩ Miller có bằng MD và MBA chung của UCLA, và bằng Cử nhân của Harvard.
Bỏ để qua phần nội dung