Matt Miller headshot

Matt Miller, MD, MBA

Giám đốc hành chính
Tiến sĩ Matt Miller là Giám đốc hành chính tại Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới. Tiến sĩ Miller có bằng MD và MBA chung của UCLA, và bằng Cử nhân của Harvard.

Trước khi gia nhập Viện Ung thư, Tiến sĩ Miller là Phó Chủ tịch Cấp cao về Chiến lược & Đổi mới Lâm sàng tại Landmark Health, một bác sĩ thực hành tại nhà tập trung vào việc quản lý những bệnh nhân phức tạp, bị bệnh mãn tính dưới sự sắp xếp rủi ro. Tiến sĩ Miller và đội ngũ mà ông xây dựng đã giúp chuyên nghiệp hóa và mở rộng Landmark từ các thị trường và hợp đồng ban đầu thành một doanh nghiệp quốc gia với thị trường ở 13 tiểu bang, dẫn đầu các sáng kiến ​​chiến lược và hoạt động trên toàn quốc. Ông cũng đánh giá và triển khai các công cụ và công nghệ, quản lý quan hệ đối tác chiến lược và mối quan hệ với nhà cung cấp, đồng thời đánh giá các cơ hội kinh doanh mới.

Trước Landmark, Tiến sĩ Miller đã có bảy năm làm việc tại McKinsey & Company như là một phần của hoạt động Hệ thống & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe của công ty tư vấn. Tại McKinsey, ông đã phát triển và thực hiện các dự án cho hơn 20 khách hàng, chủ yếu là các nhà cung cấp và thanh toán của chính phủ và khu vực tư nhân. Phần lớn công việc của ông tập trung vào quá trình chuyển đổi của hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ dịch vụ trả phí sang chăm sóc dựa trên giá trị.