fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Laura Szitar

Ảnh chụp đầu của người phụ nữ trên nền xanh lam
Laura Szitar, Giám đốc Nhân sự, mang đến hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo nguồn nhân lực và văn hóa cho Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới.

Nền tảng độc đáo của bà Szitar chủ yếu dựa trên toàn bộ các hoạt động nhân sự với công việc đáng kể trong việc lồng ghép văn hóa, quản lý sự thay đổi, thu nhận tài năng, phát triển và tổng số phần thưởng. Cô ấy có một thành tích đã được chứng minh trong các ngành chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe, khách sạn và dịch vụ tài chính. Cô Szitar rất đam mê xây dựng các nhóm có hiệu suất cao thông qua cách tiếp cận hợp tác, có mục đích.

Trước khi gia nhập Viện Ung thư, bà Szitar là Phó Chủ tịch Nhân sự của Mars Petcare, Antech Diagnostics, nơi bà tạo ra và thực hiện chiến lược con người và lộ trình nhiều năm phù hợp trực tiếp với chiến lược tăng trưởng của tổ chức. Bà Szitar cũng từng là Phó Chủ tịch Cấp cao, Nhân sự và Hành chính, trong 8 năm tại Financial Partners Credit Union. Ngoài nhiệm kỳ sự nghiệp của mình, bà Szitar đã từng là thành viên hội đồng quản trị và cố vấn cho một số tổ chức chuyên nghiệp bao gồm Hội đồng Tư vấn Đánh giá Kinh doanh Harvard và Ủy ban Quan hệ Nhân viên Phòng Thương mại California.

Cô Szitar có bằng cử nhân về truyền thông của trường Cao đẳng Westminster và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Quản lý Sau đại học Keller.
Bỏ để qua phần nội dung