fbpx

Kirsten Bettino

Giám đốc, Hoạt động thử nghiệm lâm sàng, Nghiên cứu lâm sàng
Kirsten Bettino, Giám đốc Hoạt động Thử nghiệm Lâm sàng và Nghiên cứu Lâm sàng của TOI
Kirsten Bettino là Giám đốc Hoạt động Thử nghiệm Lâm sàng tại Nghiên cứu Lâm sàng TOI. Là Giám đốc Điều hành Thử nghiệm Lâm sàng, Kirsten lãnh đạo nhóm điều hành trong việc lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng. Cô ấy đảm bảo các nguồn lực và hiệu quả hoạt động để hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng, cũng như dẫn dắt, phát triển và cố vấn cho các đồng đội trong khi quản lý các mối quan hệ liên chức năng với các bên liên quan bên trong và bên ngoài.

Kirsten đã làm việc với TOI từ năm 2011, khi Nghiên cứu lâm sàng TOI (trước đây là ICRI) được thành lập. Trước khi gia nhập TOI, Kristen đã có sáu năm làm điều phối viên nghiên cứu lâm sàng về lọc máu, nội khoa và ung thư. Toàn bộ sự nghiệp 17 năm của cô là nghiên cứu lâm sàng. Cô được chứng nhận là một chuyên gia nghiên cứu lâm sàng và đã giám sát hơn 1,000 thử nghiệm lâm sàng. Với tư cách là người quản lý dự án, cô ấy đã đóng góp vào sự phát triển của Nghiên cứu lâm sàng TOI. Cô ấy giám sát tất cả các khía cạnh của một cuộc thử nghiệm lâm sàng, từ việc lựa chọn địa điểm cho đến cuộc thăm khám kết thúc. Cô đào tạo và giám sát nhân viên của mình để đảm bảo họ tuân thủ các quy định của FDA và hướng dẫn của GCP. Kirsten cố gắng mang lại sự xuất sắc cho cả các công ty dược phẩm và bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng.

Bỏ để qua phần nội dung