fbpx
Ảnh chụp đầu của người phụ nữ trên nền xanh lam

Kimberlee Hoertz

Trợ lý Kiểm soát viên / Giám đốc Kế toán
Kimberlee Hoertz là Trợ lý Kiểm soát viên / Giám đốc Kế toán tại Viện Ung bướu. Trong vai trò lãnh đạo này, cô ấy sẽ giám sát quy trình Đóng Kế toán, lãnh đạo các nhóm Doanh thu và SG&A cũng như đóng vai trò là người liên lạc cho tất cả các cuộc đánh giá bên ngoài.

Kim là một chuyên gia kế toán có trình độ cao với hồ sơ thành tích có thể xác minh được trong hơn 15 năm. Cô ấy tham gia nhóm với nhiều kinh nghiệm lãnh đạo thay đổi đáng kể cũng như cố vấn cho các nhóm lớn thông qua các thương vụ mua lại. Kim đã dành một phần lớn sự nghiệp của mình cho OptumCare (một công ty con của United Health Group) với nhiều vai trò lãnh đạo kế toán khác nhau. Vị trí gần đây nhất của Kim trước khi gia nhập TOI là Kiểm soát viên Khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong vai trò này, cô chịu trách nhiệm dẫn dắt và cố vấn cho một đội ngũ kết hợp gồm hơn 100 chuyên gia từ một số mô hình kinh doanh khác nhau. Bà ủng hộ một chiến lược tài chính đang phát triển và quy trình hợp nhất chặt chẽ nhiều khu vực thành một thực thể đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn thị trường.

Kim tốt nghiệp bằng Kế toán tại Đại học San Diego và cũng có bằng CPA.

Bỏ để qua phần nội dung