Julie Korinke Web 2

Julie Korinke

Giám đốc, Tiếp thị & Truyền thông
Julie Korinke có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị chăm sóc sức khỏe và truyền thông chiến lược cho vai trò của mình tại Viện Ung thư.

Trước khi gia nhập TOI, cô đã lãnh đạo các nỗ lực tiếp thị nội dung tại Be The Match, cơ quan đăng ký tế bào gốc máu và tủy xương lớn nhất và đa dạng nhất phục vụ bệnh nhân ung thư máu và các bệnh. Tại Be The Match, cô đã nâng cao câu chuyện của những bệnh nhân cần người hiến tủy để thúc đẩy các phương tiện truyền thông kiếm được và sở hữu, thêm hàng trăm nghìn người hiến tặng vào cơ quan đăng ký quốc gia.

Trước đây, Julie từng là Giám đốc Truyền thông của Downtown Long Beach Alliance quảng bá Downtown Long Beach là điểm đến hàng đầu để sinh sống, mua sắm và kinh doanh. Julie bắt đầu sự nghiệp của mình tại Planned Parenthood of Orange và San Bernardino Counties (PPOSBC), nơi cô vận động cho việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản với tư cách là Giám đốc các vấn đề công cộng. Cô tiếp tục phục vụ trong Ban Giám đốc cho Quỹ Hành động Vì Cộng đồng của PPOSBC.

Julie có bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học Chapman.