Joshua Rademacher headshot

Joshua Rademacher

Cố vấn, Nền tảng cung cấp dịch vụ chăm sóc - Đối tác của Arsenal Capital
Joshua Rademacher từng là Giám đốc Phát triển của Viện Ung thư về Hy vọng và Đổi mới trước khi chuyển sang vai trò cố vấn hiện tại của mình.

Trước khi gia nhập Viện Ung thư, Josh là Giám đốc điều hành của Optum's 503B | 503A hoạt động và từng là Phó Giám đốc Điều hành Chiến lược và Phát triển Doanh nghiệp của Avella SRx, hiệu thuốc chuyên khoa độc lập lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Trước đó trong sự nghiệp của mình, Josh là Trưởng phòng Tham mưu kiêm Trưởng ban Sáng kiến ​​Chiến lược cho bộ phận giải pháp đặc biệt của Mạng lưới Điều trị Ung thư và giữ các vai trò giao dịch tại Madison Capital Funding và Lazard Middle Market.

Joshua có bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Marquette và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Chicago.