fbpx
John Migliano, MD - Viện Ung bướu

John Migliano, MD

Giám đốc Y khoa
Tiến sĩ John Migliano đã nhận bằng y khoa của mình tại Đại học Y khoa và Khoa học Sức khỏe, St. Kitts. Ông đã hoàn thành nội trú của mình trong y học nội khoa tại Đại học Arizona ở Tucson. Ông theo học chuyên ngành huyết học / ung thư tại Trung tâm Y tế Baptist Đại học Wake Forest, Winston-Salem, Bắc Carolina. Anh ấy đã tham gia vào một số nghiên cứu.
Bỏ để qua phần nội dung