fbpx
John Khoury

John Khoury, MD

Giám đốc y tế, Ban chấp hành bác sĩ
Tiến sĩ John Khoury được đào tạo y khoa tại Khoa Y Đại học Tishreen ở Latakia, Syria. Sau đó, anh tiếp tục hoàn thành nội trú và nghiên cứu sinh tại Trường Y William Beaumont thuộc Đại học Oakland ở Detroit, nơi anh chuyên về huyết học và ung thư học. Tiến sĩ Khoury đã tham gia vào nhiều nghiên cứu được đánh giá ngang hàng và nhận được sự công nhận từ những người có tuổi nghề của mình.

Thành viên Chuyên nghiệp & Giải thưởng

Đại học Bác sĩ Hoa Kỳ (ASP)
Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ (ASH)
Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO)

Năm 2021: 40 dưới 40 tuổi trong Giải thưởng Ung thư
2020: Giải thưởng Chăm sóc nhân ái của Quỹ Freeman Wilner
2019: Giải thưởng Bằng khen của Năm, Hệ thống Y tế Beaumont

Bỏ để qua phần nội dung