Irene Lustria headshot

Irene Lustria, MBA

Phó chủ tịch, quản lý chu kỳ doanh thu
Irene Lustria đã nhận bằng đại học về quản trị chăm sóc sức khỏe và bằng Thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Sự nghiệp chuyên nghiệp của cô bao gồm nhiều bộ phận khác nhau trong các phòng khám đa khoa, trung tâm phẫu thuật cấp cứu và phòng khám ung thư tư nhân.

Cho đến gần đây, Irene là Chuyên gia tư vấn RCM cho Đối tác X quang, cơ sở thực hành X quang do bác sĩ sở hữu lớn nhất ở Hoa Kỳ, với khoảng 1,500 bác sĩ X quang trên 26 tiểu bang. Trước khi làm việc cho Đối tác X quang, Irene đã có 13 năm làm Giám đốc điều hành của Hiệp hội Ung thư California về Nghiên cứu & Xuất sắc (cCARE), một nhóm ung thư thuộc sở hữu của bác sĩ. Trong thời gian làm việc tại cCARE, nhóm đã phát triển từ 7 bác sĩ lên 30 bác sĩ, trở thành một trong những cơ sở khám bệnh ung thư tư nhân đầy đủ dịch vụ lớn nhất trong tiểu bang. Thông qua kinh nghiệm của mình tại cCARE, Irene mang đến cho Viện Ung thư học kiến ​​thức nền tảng sâu rộng trong việc quản lý sự phức tạp của việc thanh toán và thu tiền bệnh ung thư. Khi làm việc tại cCARE, Irene làm việc trong Ban Cố vấn Sản phẩm, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các công cụ phân tích để hỗ trợ nhu cầu thực hành của bác sĩ, đặc biệt là trong quy trình RCM. Irene nhiệt thành tin tưởng vào việc xây dựng một đội trên nền tảng của sự tin tưởng, uy tín và trách nhiệm.